Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-07-31
ZAPROSZENIE: NA LIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 31.07.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję LIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, po zakończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy, która rozpoczyna się o godz. 8:00.

       Przewodniczący Rady
       Piotr Piela------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Radziechowy - Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Żywieckiego a Gminą Radziechowy - Wieprz, dotyczącego przekazania zadań  w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami  powiatowymi na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LII/311/18 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów  i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie powołania komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
15. Przyjęcie protokołów z sesji: 2017.02.24. XXXVIII, 2017.03.31 XXXIX, 2017.04.28 XL, 2017.07.14 XLIII, 2017.08.04 XLIV, 2017.09.17 SN XLV, 2017.09.21 SN XLVI, 2017.10.27 SN XLVII, 2017.11.24 S XLVIII, 2017.12.08 SN XLIX, 2017.12.29 S L, 2018-01-12 S LI, 2018.03.09 S LII, 2018-03-23 S LIII i 2018.04.20 LIV,
16. Interpelacje i sprawy bieżące.
17. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-01 14:27:06
Data utworzenia 2018-07-31
Data udostępnienia 2018-08-01 14:27:05
Osoba odpowiedzialna Piotr Piela
Udostępnił Daniel Gabryel