Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-11-23
ZAPROSZENIE: NA II SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.11.2018r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję II SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 11:00.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego Gminy Radziechowy - Wieprz
przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez Radnego Wiesława Tlałkę.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18
z dnia 12 stycznia 2018r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.
14. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20.11.2018r.
15. Wolne wnioski, interpelacje, sprawy bieżące i zapytania.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-11-23 14:57:31
Data utworzenia 2018-11-23
Data udostępnienia 2018-11-23 14:57:31
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel