Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2019-02-01
ZAPROSZENIE: NA V SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 01.02.2019r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych,
Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję V SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r. (piątek) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 12:00.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia GMINNEGO PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w formie schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
14. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-02-01 17:06:22
Data utworzenia 2019-02-01
Data udostępnienia 2019-02-01 17:05:12
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel