Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-02-18
ZAPROSZENIE: NA XIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 18.02.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm./
zwołuję XIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 13:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030.
4. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji