Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-02-24
ZAPROSZENIE: NA XX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 24.02.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm./
zwołuję XX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 9:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie uruchomienia nowej linii oraz zmian organizacyjnych komunikacji publicznej na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz.
5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w sołectwie Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Radziechowy-Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady Gminy Radziechowy-Wieprz.
11. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020.
13. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020.
15. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 rok.
16. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 rok.
17. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy Radziechowy-Wieprz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w Gminie Radziechowy-Wieprz.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-24 14:31:56
Data utworzenia 2020-02-24
Data udostępnienia 2020-02-24 14:31:56
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel