Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-06-19
ZAPROSZENIE: NA XXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 19.06.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 przez Wójta Gminy.
5. Debata nad raportem o stanie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok:
    a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.
    b) przedstawienie sprawozdania finansowego.
    c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.
    d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
    e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO.
    f) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
    g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
    h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2020/2021.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XXI.
13. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-19 10:53:48
Data utworzenia 2020-06-19
Data udostępnienia 2020-06-19 10:51:50
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel