Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-07-16
ZAPROSZENIE: NA XXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 14.07.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr  XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w sołectwie Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców.
13. Przyjęcie protokołu z sesji XXII.
14. Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z działalności międzysesyjnej.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-07-30 10:13:52
Data utworzenia 2020-07-16
Data udostępnienia 2020-07-16 07:44:22
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel