Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-09-07
ZAPROSZENIE: NA XXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 07.09.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 12:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przedstawienie projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji drogowej przez przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
4. Informacja Kierownika Referatu Oświaty na temat przygotowania placówek oświaty do roku szkolnego 2020/2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (dot. Uchwały nr  XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Powiatem Żywieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziechowy-Wieprz z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym  i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym  szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzony na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
13. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
14. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
15. Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z działalności międzysesyjnej.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-07 12:43:08
Data utworzenia 2020-09-07
Data udostępnienia 2020-09-07 12:43:08
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel