Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-02-26
ZAPROSZENIE: NA XXX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 23.02.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 5 marca 2021r. (piątek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja dot. gazyfikacji w Gminie Radziechowy-Wieprz.
4. Dyskusja na temat zaopatrzania mieszkańców gminy w wodę.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2016-2020" za okres 2018-2020.
9. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady Gminy Radziechowy-Wieprz.
10. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021.
12. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021.
14. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2020 rok.
15. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2020 rok.
16. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2021 rok.
18. Przyjęcie protokołu z sesji XXVIII.
19. Przyjęcie protokołu z sesji XXIX.
20. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-09 12:02:48
Data utworzenia 2021-02-26
Data udostępnienia 2021-02-26 10:25:15
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel