Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-07-16
ZAPROSZENIE: NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 15.07.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 23 lipca 2021r. (piątek) o godz. 11:30.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uroczyste podziękowania dla Pań Marii Grzegorek (Nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej), Barbary Wandzel (nagroda specjalna dla wybitnego ucznia) i Jadwigi Jurasz (Ambasadora Kultury Tradycyjnej).
4. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez Policjantów z Komisariatu z Węgierskiej Górki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radziechowy-Wieprz lub jej jednostkom organizacyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Radziechowy i Przybędza.
9. Przyjęcie protokołu z sesji XXXII.
10. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-08-17 08:45:41
Data utworzenia 2021-07-16
Data udostępnienia 2021-07-16 13:37:09
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel