Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-09-21
ZAPROSZENIE: NA XXXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 21.09.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godz. 12:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie sprawy związanej z gospodarką wodną, regulacja rzek na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021  (Dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla policji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XLIII/284/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radziechowy-Wieprz w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1616/6 oraz 1616/7 w Juszczynie.
10. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIII.
11. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIV.
12. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-09-21 14:59:27
Data utworzenia 2021-09-21
Data udostępnienia 2021-09-21 14:56:44
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel