Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-10-21
ZAPROSZENIE: NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 21.10.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXVI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2021r. (piątek) o godz. 09:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie sprawy związanej z gospodarką wodną, regulacja rzek na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 1+860 do km 2+173 w miejscowości Wieprz".
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
9. Przyjęcie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radziechowy-Wieprz w roku szkolnym 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Radziechowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Przybędza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Radziechowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Radziechowy.
16. Przyjęcie protokołu z sesji XXXV.
17. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Sprawy bieżące.
19. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-27 11:56:22
Data utworzenia 2021-10-21
Data udostępnienia 2021-10-22 13:22:00
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel