Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-12-06
ZAPROSZENIE: NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 06.12.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021r. (wtorek) o godz. 10:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021  (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia  2020 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek lub pojemnik.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi służbami strzegącymi granic Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
9. Omówienie przez Panią Komendant Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce ważnych aspektów związanych z bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-12-07 14:23:20
Data utworzenia 2021-12-06
Data udostępnienia 2021-12-07 14:23:20
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel