Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2022-01-21
ZAPROSZENIE: NA XLI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 21.01.2022r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XLI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022r. (piątek) o godz. 11:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie zaproszonych gości, przedstawiciele Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2032 (dot. Uchwały nr XXIX/270/21) z dnia 21 grudnia 2021r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022 (dot. Uchwały nr XXXIX/271/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wieprzu poprzez zmianę siedziby oraz poprzez likwidację oddziałów należących do przedszkola a znajdujących się w innych lokalizacjach, które docelowo przestaną funkcjonować.
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022.
10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022.
12. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2021 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2021 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na których przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz będzie przysługiwała dieta.
18. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII.
19. rzyjęcie protokołu z sesji XXXVIII.
20. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIX.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-21 13:08:24
Data utworzenia 2022-01-21
Data udostępnienia 2022-01-21 13:08:24
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel