Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2015-10-20
Projekt uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016.


ZARZĄDZENIE
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 19.10.2015r


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę  na terenie gminy Radziechowy – Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie : rocznego programu współpracy gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013. 594))i §1 ust 3 uchwały NR LIII/319/10 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Zarządzam co następuje:

§1

1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy – Wieprz.
2. Projekt uchwały zamieścić na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.radziechowy-wieprz.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziechowy – Wieprz w zakładce konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz.
3. Opinie dotyczące programu należy przesyłać na adres:  kfigura@radziechowy- wieprz.pl
4. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 19.10.2015 do 02.11.2015    

§2

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz zamieścić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz nie później niż do 14.11.2015.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Referentowi Krzysztofowi Figura.

§4

Nadzór nad zarządzeniem powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-11-18 10:35:38
Data utworzenia 2015-10-20
Data udostępnienia 2015-10-27 13:41:33
Osoba odpowiedzialna Figura Krzysztof
Udostępnił Daniel Gabryel