Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-12 Symbol:  VII/50/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-04-12 Symbol:  VII/49/19
w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-03-15 Symbol:  VI/48/19
w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz przeprowadzenia czynności sprawdzających nieobjętych planem pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019
2019-03-15 Symbol:  VI/47/19
w sprawie
nadania nazwy ulicy w sołectwie Wieprz
2019-03-15 Symbol:  VI/46/19
w sprawie
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019-03-15 Symbol:  VI/45/19
w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2019 roku
2019-03-15 Symbol:  VI/44/19
w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019-03-15 Symbol:  VI/43/19
w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz
2019-03-15 Symbol:  VI/42/19
w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019-03-15 Symbol:  VI/41/19
w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz
2019-03-15 Symbol:  VI/40/19
w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019-03-15 Symbol:  VI/39/19
w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019-03-15 Symbol:  VI/38/19
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
2019-03-15 Symbol:  VI/37/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-03-15 Symbol:  VI/36/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3950168 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony