Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-12 Symbol:  25/2018
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Radziechowy-Wieprz oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.
2018-02-26 Symbol:  21/2018
w sprawie:
przyjęcia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.
2018-02-08 Symbol:  16/2018
w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 8/2018 Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 24.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie sq zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2018-01-24 Symbol:  8/2018
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2018-01-22 Symbol:  7/2018
w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2017-04-28 Symbol:  44/2017
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziechowy–Wieprz z zakresu opracowania pn. "Program usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Radziechowy–Wieprz.".
2017-04-25 Symbol:  42/2017
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy–Wieprz.
2017-04-11 Symbol:  39/2017
w sprawie:
ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach, Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Brzuśniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy, Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach i Publicznego Przedszkola w Wieprzu
2017-04-10 Symbol:  38/2017
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert
2017-03-17 Symbol:  32/2017
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - integracji i zwiększenie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.
2017-03-15 Symbol:  31/2017
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2016r.
2017-03-14 Symbol:  30/2017
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz.
2017-03-13 Symbol:  29/2017
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz do nowego ustroju szkolnego.
2017-03-07 Symbol:  28/2017
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz.
2017-03-07 Symbol:  27/2017
w sprawie:
realizacji zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2774605 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony