Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-05-28 Symbol:  50/2019
w sprawie:
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy -Wieprz
2019-04-23 Symbol:  34/2019
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy–Wieprz
2019-04-15 Symbol:  32/2019
w sprawie:
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w dniach 18-19 kwietnia 2019r.
2019-03-28 Symbol:  26/2019
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2018 rok
2019-03-22 Symbol:  25/2019
w sprawie:
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019-02-20 Symbol:  17/2019
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projeku uchwały (ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz)
2019-02-20 Symbol:  16/2019
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projeku uchwały (ustalenie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz)
2019-01-21 Symbol:  5/2019
w sprawie:
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2018-12-31 Symbol:  137/2018
w sprawie:
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji Umów o dofinansowanie projektów Narodowej Agencji Programu Erasmus+
2018-12-31 Symbol:  136/2018
w sprawie:
przepisów wewnętrznych regulujących gospodatkę finansową...
2018-12-21 Symbol:  135/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-12-21 Symbol:  134/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
2018-12-14 Symbol:  133/2018
w sprawie:
przyjęcia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-12-14 Symbol:  132/2018
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie : rocznego programu współpracy gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
2018-12-10 Symbol:  131/2018
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów, środków pieniężnych w kasie Urzędu oraz druków ścisłego zarachowania

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3700902 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony