Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-18 Symbol:  112/2018
w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy - Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy - Wieprz w sprawie: rocznego programu współpracy gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
2018-08-31 Symbol:  92/2018
w sprawie:
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, Rady Powiatu Żywieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, w dniu 21 października 2018r.
2018-08-09 Symbol:  83/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-08-08 Symbol:  82/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały Rady Gminy LIX/344/18)
2018-08-06 Symbol:  81/2018
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-06 Symbol:  80/2018
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-06 Symbol:  79/2018
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-06 Symbol:  78/2018
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-02 Symbol:  77/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-07-30 Symbol:  76/2018
w sprawie:
powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
1. „Przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń dz. 721,695 w m. Brzuśnik w km 0+000 - 0+080"
2. „Przebudowa drogi do Arenderski - Wiśniewski w miejscowości Bystra w km 0+000-0+150"
3. „II Część - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Nowy Dwór" w m. Wieprz gmina Radziechowy- Wieprz, działka ewidencyjna 3569/61, 3569/64, 3569/66 w km 0+960 - 1+480"
2018-07-30 Symbol:  74/2018
w sprawie:
powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane na drogach gminnych i placach na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz"
2018-07-26 Symbol:  73/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-07-18 Symbol:  72/2018
w sprawie:
powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-07-10 Symbol:  71/2018
w sprawie:
w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" oraz dokumentacją: prawną (w tym przygotowaniem OPZ i wytycznych dla wykonawców wraz ze wsparciem w wyborze Wykonawcy), promocyjną i aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych"
2018-07-06 Symbol:  70/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały Rady Gminy)

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3093745 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony