Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-25 Symbol:  50/2018
w sprawie:
wprowadzenia w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz dokumentacji dostosowanej do RODO
2018-05-08 Symbol:  45/2018
w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.
2018-05-07 Symbol:  44/2018
w sprawie:
przyjęcia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.
2018-05-07 Symbol:  42/2018
w sprawie:
przygotowania gminnego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego.
2018-04-24 Symbol:  40/2018
w sprawie:
aktualizacji dokumentacji "Planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych"
2018-04-24 Symbol:  39/2018
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-04-23 Symbol:  38/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-04-20 Symbol:  37/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwąły RG z dnia 20.04.2018r.)
2018-04-03 Symbol:  35/2018
w sprawie:
powołania zespołu szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także ustalenia wysokości odszkodowania za powyższe szkody
2018-04-03 Symbol:  34/2018
w sprawie:
upoważnienia Sekretarza Gminy Radziechowy-Wieprz do zastępowania Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w okresie nieobecności
2018-04-03 Symbol:  33/2018
w sprawie:
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w czasie niemożliwości sprawowania tej czynności przez Skarbnika
2018-04-03 Symbol:  32/2018
w sprawie:
powierzenia spraw sekretarzowi gminy
2018-03-28 Symbol:  31/2018
w sprawie:
powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego
2018-03-26 Symbol:  30/2018
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2017 r.
2018-03-26 Symbol:  29/2018
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2956132 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony