Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-07-18
INFORMACJA na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie działającej przez Pełnomocnika Pana Macieja Kłak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod dnem potoku "Czerwona Woda" na działce w m. Radziechowy
2019-06-12
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (BB1Z/00086153/1 - Radziechowy, ul. Główna, działka: 3353/14 o powierzchni 0,1071ha)
2019-05-30
OBWIESZCZENIE na wniosek Spółki Wodnej w Radziechowach, ul. Św. Marcina 13, 34-381 Radziechowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych na działce nr 9135 w obrębie ewidencyjnym Radziechowy
2019-06-06
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie.
2019-05-14
OBWIESZCZENIE na wniosek Spółki Akcyjnej "Żywiec Zdrój" S.A., ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych studni głębinowych
2019-05-23
Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: DLI.1.6621.6.2018.SG.22, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 17/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., znak IFXIII.7820.69.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki), sprostowaną postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., znak IFXMI.7820.69.2013.
2019-04-25
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2019-04-15
OGŁOSZENIE
o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Radziechowy – Wieprz w 2019 r.
2019-03-28
OBWIESZCZENIE na wniosek Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Wieprz
2019-03-19
OBWIESZCZENIE na wniosek Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu w pasie drogi powiatowej wód opadowych i roztopowych z terenu gospodarstwa

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3858280 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony