Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-11-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
2019-11-05
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 -1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informację o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
2019-10-30
OBWIESZCZENIE na wniosek Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, działającej przez Pełnomocnika Panią Joannę Gorgoń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej w m. Juszczyna, lokalizację nowych obiektów budowlanych na terenie zagrożenia powodziowego w. Juszczyna, umocnienie lewej skarpy potoku Juszczynka.
2019-10-30
INFORMACJA na wniosek Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, działającej przez Pełnomocnika Panią Joannę Gorgoń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej w m. Juszczyna, lokalizację nowych obiektów budowlanych na terenie zagrożenia powodziowego w. Juszczyna, umocnienie lewej skarpy potoku Juszczynka.
2019-10-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę
2019-10-22
INFORMACJA na wniosek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, działającej przez Pełnomocnika Pana Marcina Bigaja, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 3589/19 w miejscowości Wieprz (gm. Radziechowy-Wieprz).
2019-10-22
INFORMACJA na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu na rowie, wykonanie projektowanego przepustu na rowie, przebudowę rowu w miejscowości Wieprz (gm. Radziechowy-Wieprz).
2019-07-18
INFORMACJA na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie działającej przez Pełnomocnika Pana Macieja Kłak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod dnem potoku "Czerwona Woda" na działce w m. Radziechowy
2019-06-12
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (BB1Z/00086153/1 - Radziechowy, ul. Główna, działka: 3353/14 o powierzchni 0,1071ha)
2019-05-30
OBWIESZCZENIE na wniosek Spółki Wodnej w Radziechowach, ul. Św. Marcina 13, 34-381 Radziechowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych na działce nr 9135 w obrębie ewidencyjnym Radziechowy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4051975 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony