Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Prawo miejscowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-20 Symbol:  LIV/326/18
w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu
2018-03-23 Symbol:  LIII/320/18
w sprawie
zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr XXI/108/16 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały
2018-03-23 Symbol:  LIII/319/18
w sprawie
podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-03-23 Symbol:  LIII/316/18
w sprawie
podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018-03-09 Symbol:  LII/315/18
w sprawie
zmiany uchwały nr LI/305/18: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-03-09 Symbol:  LII/314/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XLVIII/276/17: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2018-03-09 Symbol:  LII/313/18
w sprawie
ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
2018-03-09 Symbol:  LII/311/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2018-03-09 Symbol:  LII/310/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/142/16 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2018-01-12 Symbol:  LI/306/18
w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym
2018-01-12 Symbol:  LI/305/18
w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017-12-08 Symbol:  XLIX/297/17
w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz
2017-12-08 Symbol:  XLIX/295/17
w sprawie
określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/286/2017
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2018
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/285/2017
w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4051972 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony