Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-06-14
ZAPROSZENIE: NA XLII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 14.06.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017r. ( piątek ) o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy - Wieprz za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnego  Centrum Kultury, Promocji, Turystyki   Radziechowy - Wieprz za
2016 rok.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi za 2016 rok:
   a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.
   b) przedstawienie sprawozdania finansowego.
   c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.
   d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
   e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO.
   f) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. - omawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
   h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat (Spółka Wodno-Ściekowa w Radziechowach).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki bez obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy na okres 30 lat (Dariusz Smoczek Radziechowy).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.
12. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radziechowach - Wieprzu z realizacji zadań w 2016 r.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Radziechowy - Wieprz.
14. Złożenie wniosków przez Komisje Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.
15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Przyjęcie protokołów z sesji.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Sprawy bieżące.
21. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 19 czerwca 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3297697 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony