Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

ePUAP i Profil Zaufany

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

W celu złożenia elektronicznego wniosku do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz należy:
1.Zalogować się na platformie ePUAP - pod adresem http://epuap.gov.pl.
Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
2.W oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę:
Gmina Radziechowy-Wieprz.
Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.
W zakładce: sposoby załatwiania spraw  na BIP - przy danej sprawie znajdują się odnośniki do wniosków elektronicznicznych na platformie ePUAP .   
3. Wybrać opcję: Formularz i link, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
Wybrany formularz należy wypełnić.
4. Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis
5.Aby przesłać wniosek do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz należy wybrać opcję Wyślij
Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) na dziennik podawczy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz pok. nr 4 na następujących nośnikach danych:
        1. Dyskietka 1,44 MB
        2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
        3. Płyta CD-RW

     Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

     Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
        1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
        2. Akceptowalne formaty załączników to:
               * DOC, RTF
               * XLS
               * CSV
               * TXT
               * GIF, TIF, BMP, JPG
               * PDF
               * ZIP
        3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
        4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA NA ePUAP