Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP
URZĘDU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

SKRÓTY:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
e-Urząd - Platforma Usług Elektronicznych


###############################################################################


INFORMACJE OGÓLNE:

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane będą informacje do opublikowania, których zobowiązuje Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4), a także ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji oraz szczegóły dotyczące zasad tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP będzie można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.STRONA GŁÓWNA
---------------------
Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy dostać się:
1. w sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz http://www.radziechowy-wieprz.pl
2. w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej: http://bip.radziechowy-wieprz.pl
3. w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej dedykowanego dla BIP i skonfigurowanego na serwerze DNS.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki samorządowej, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami.
Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Przegladanie zawartości biuletynu odbywa się poprzez odpowiednie wybieranie odnośników (ang. link) z menu znajdującego się w lewej kolumnie.MENU
-------
Poruszanie się po Biuletynie Informacji Publicznej możliwe jest z wykorzystaniem menu znajdującym się po lewej stronie. W głównej części sekcji MENU znajduje się link kierujący bezpośrednio na stronę główną BIP niezależnie na której jego podstronie się znajdujemy. Poniżej znajduje się odnośnik do szczegółowych danych kontaktowych z pracownikami Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (Kontakt) oraz link do systemu e-Urząd Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

> URZĄD GMINY
To sekcja w której znajdziemy wszelkie informacje związane z Urzędem i jego władzami. Umiejscowione zostały tutaj informacje związane z jednostkami podległymi Urzędowi. Zawarto również informacje związane z finansami Urzędu, jak budżet, majątek publiczny, mienie komunalne. Znajdują się również tutaj Zarządzenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz oraz informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy.

> RADA GMINY
Sekcja Biuletynu poświęcona w całości Radzie Gminy Radziechowy-Wieprz. Znajduje się w niej opis składu Rady Gminy, dokument Statutu, informacje o Komisjach i Interpelacjach oraz Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami głosować. W strukturze menu znajduje się również link umożliwiający oglądanie Transmisji Obrad Rady Gminy oraz Zaproszenia na sesje.

> MENU PRZEDMIOTOWE
W tym dziale zawarte są najważniejsze dokumenty prawne publikowane przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz. Pogrupowane są one w odpowiednie kategorie. Przykładowe kategorie to: Ochrona środowiska, Ogłoszenia, Konkursy, Oświadczenia majątkowe, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Prawo miejscowe, Program rozwoju gminy, Petycje, Rejestry i Spisy, Wybory, Zamówienia publiczne, Zapytania ofertowe.

> INFORMACJE O BIP
Tutaj znajdziemy informacje związane z funkcjonowaniem BIPu: skład redakcji biuletynu, instrukcję obsługi wraz z objaśnieniem skrótów używanych w BIPie, mapę strony czy też informacje o dokumentach wyłączonych z publikacji lub pełną historię zmian publikowanych informacji.


NAWIGACJA PO ZAWARTOŚCI
----------------------------------
Po wskazaniu danej kategorii w głównym oknie strony pokaże się lista z opublikowanymi dokumentami. Na liście znajdują się informacje o nazwie dokumentu, symbol dokumentu, data publikacji. Dokumenty są posegregowane w większości przypadków według daty publikacji.
Nazwa dokumentu na liście jest jednocześnie odnośnikiem do szczegółowych danych na temat danego dokumentu. Po wskazaniu na nazwę dokumentu otwiera się tabelka ze szczegółami dokumentu.
Informacje szczegółowe zawierają: nazwę dokumentu, datę powstania i udostępnienia (publikacji), nazwę kategorii, w jakiej znajduje się dany dokument, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej i udostępniającej, nazwą kategorii, datą publikacji oraz załączniki w postaci plików do pobrania (np. pdf, doc lub innym).


WYSZUKIWARKA
-------------------
Wyszukiwarka to element BIP umożliwiający przeszukiwanie zasobów biuletynu. Wyszukiwanie następuje po słowach kluczowych bądź symbolu dokumentu. Jeśli dane słowo kluczowe zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji: nazwa dokumentu (będąca odnośnikiem) oraz kategoria do jakiej dany dokument jest zaliczony. Aby przejść do danego dokumentu należy kliknąć w jego nazwę.


LICZNIK ODWIEDZIN
-----------------------
Każda strona Biuletynu Informacji Publicznej ma skojarzony ze sobą licznik odwiedzin. Ten element strony przedstawia informacje na temat ilości wywołań poszczególnych stron Biuletynu Informacji Publicznej. Licznik odwiedzin umieszczony został w lewym dolnym rogu strony.

 

Zobacz również: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy

Październik 2019r.