Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-02-13
ZAPROSZENIE: NA LVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 10.02.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 17 lutego 2023r. (piątek) o godz. 11:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie zasad przyłączania do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz oraz planów rozwoju kanalizacji w następnych latach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia 2022 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz za rok 2022.
8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023.
10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023.
12. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziechowy- Wieprz za 2022 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2023 rok.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Radziechowy-Wieprz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W. na Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
19. Przyjęcie protokołu z sesji LV.
20. Przyjęcie protokołu z sesji LVI.
21. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
22. Sprawy bieżące.
23. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-27 13:21:38
Data utworzenia 2023-02-13
Data udostępnienia 2023-02-13 07:37:01
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel