Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-03-24
ZAPROSZENIE: NA LX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 27.03.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2023r. (piątek) o godz. 11:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia  2022 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Przybędza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/21 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie obrony dobrego imienia naszego Ojca Świętego św. Jana Pawła II.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz za rok 2022.
13. Przyjęcie protokołu z sesji LV.
14. Przyjęcie protokołu z sesji LVI.
15. Przyjęcie protokołu z sesji LVII.
16. Przyjęcie protokołu z sesji LVIII.
17. Przyjęcie protokołu z sesji LIX.
18. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Sprawy bieżące.
20. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-27 13:27:31
Data utworzenia 2023-03-24
Data udostępnienia 2023-03-27 13:21:38
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel