Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-04-21
ZAPROSZENIE: NA LXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 21.04.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. (piątek) o godz. 11:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie zaproszonych gości: przedstawiciele z Komisariatu Węgierska Górka.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.).
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023.
7. Przyjęcie protokołu z sesji LX.
8. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-04-27 10:34:59
Data utworzenia 2023-04-21
Data udostępnienia 2023-04-27 10:34:58
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel