Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-06-22
ZAPROSZENIE: NA LXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 22.06.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. (piątek) o godz. 11:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia  2022 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu.
7. Przyjęcie protokołu z sesji LXI.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-06-23 08:02:25
Data utworzenia 2023-06-22
Data udostępnienia 2023-06-23 08:02:25
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel