Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-07-24
ZAPROSZENIE: NA LXIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 21.07.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2023r. (piątek) o godz. 11:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       II Wiceprzewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Damian Dudys


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia  2022r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr LX/390/23 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 marca 2023r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/350/22 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydacie na ławnika.
8. Przyjęcie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. i efektów jego realizacji.
9. Przyjęcie protokołu z sesji LXII.
10. Przyjęcie protokołu z sesji LXIII.
11. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-24 09:10:54
Data utworzenia 2023-07-24
Data udostępnienia 2023-07-24 09:10:54
Osoba odpowiedzialna Damian Dudys
Udostępnił Daniel Gabryel