Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-08-09
ZAPROSZENIE: NA LXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 09.08.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023r. (piątek) o godz. 11:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przybędzy i Przedszkolu w Przybędzy.
4. Wręczenie nagród dla Policjantów za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia 2022r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na: Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr LX/390/23 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 marca 2023r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Radziechowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
12. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-08-22 10:21:02
Data utworzenia 2023-08-09
Data udostępnienia 2023-08-22 10:21:02
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel