Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-10-20
ZAPROSZENIE: NA LXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 19.10.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2023r. (piątek) o godz. 09:30
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Złożenie gratulacji Pani Małgorzacie Kasperek Dyr. Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach z okazji wyróżnienia tytułem Honorowego Profesora Oświaty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22 z dnia 21 grudnia 2022r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22 z dnia 21 grudnia 2022r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na: Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XLIII/284/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radziechowy-Wieprz w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Radziechowy-Wieprz a Gminą Jaworze dotyczącego powierzenia gminie Jaworze realizacji zadania publicznego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym.
12. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
13. Przyjęcie protokołu z sesji LXV.
14. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-10-20 12:53:40
Data utworzenia 2023-10-20
Data udostępnienia 2023-10-20 12:53:40
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel