Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy w sprawie: wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki”. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXV/160/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Radziechowach obejmujących działkę nr 9180 zabudowaną starym budynkiem mieszkalno... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXV/159/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008 r. (Uchwały nr XVII/115/2007 z dnia 18 grudnia 2007r). 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXV/158/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: wprowadzenia zmian do przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/157/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/156/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia regulaminu wywozu odpadów zawierających azbest z budynków prywatnych z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/155/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku – Białej dotyczącej likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/154/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku – Białej dotyczącej likwidacji Oddziału Zakaźnego w Szpitalu... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/153/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zaopiniowania proponowanych obszarów ptaków PLB240002 Beskid Żywiecki – NATURA 2000. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/152/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008 r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIV/151/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/141/08 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie: określania warunków... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/150/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zajęcia stanowiska, w sprawie skargi Pani Anny Czajki zam. Przybędza ul. Krótka 4, 34-381 Radziechowy przesłanej... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/149/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/148/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Radziechowy – Wieprz dotyczącego opieki nad grobami i... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/147/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Uchylenia uchwały dot. ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych na terenie gminy... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/146/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/145/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008r (Uchwały nr XVII/115/2007 z dnia 18 grudnia 2007r) 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/144/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXIII/143/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia sposobu zaspokojenia roszczeń odsetkowych Spółki Wodno-Ściekowej „Wieprz” z siedzibą w Wieprzu wynikających... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXII/142/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Radziechowy – Wieprz, rozwoju sportu kwalifikowanego. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/141/08