Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/140/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości nr 2477/42 w Juszczynie. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/139/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/138/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie:zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa,... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/137/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Radziechowy-Wieprz 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/136/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/135/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/134/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008r /Uchwały nr XVII/115/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XXI/133/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: opinii projektu planu aglomeracji Żywiec. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XX/132/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008r /Uchwały nr XVII/115/2007 z dnia 18 grudnia 2007r/ 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XX/131/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2008r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/130/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/129/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zbycia nieruchomości. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/128/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2008r (Uchwały nr XVII/115/2007 z dnia 18 grudnia 2007r). 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/127/08
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVII/115/2007 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/126/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVII/115/2007 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/126/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zawiadomienia o złożeniu oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XIX/125/08
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XVIII/124/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XVIII/123/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Zatwierdzenie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko XVIII/122/07