Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r. ( Uchwała nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.) 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko V/30/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/29/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia kalendarza zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/28/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu “ Centra kształcenia na odległość w gminie Radziechowy-Wieprz”... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/27/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/26/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/25/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/24/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/23/07
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie: Budżetu gminy na 2007r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/22/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Budżetu gminy na 2007r. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko IV/22/07
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/21/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/20/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2006-2013 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/19/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz na... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/18/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Radziechowy- Wieprz na realizację zadań Gminy, sposobu... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/17/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/16/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/15/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: Utworzenia wydatków niewygasających dla inwestycji. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/14/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/12/06
Uchwały Rady Gminy w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy. 2009-08-13 10:48:13 Publikacja Paweł Pietraszko I/11/06