Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia Wójta w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej. 2023-11-29 09:05:40 Publikacja Daniel Gabryel 86/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Małego Księcia w Wieprzu do podejmowania działań w zakresie... 2023-11-29 09:05:40 Publikacja Daniel Gabryel 87/2022
Ogłoszenia OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia, że na wniosek Spółki Wodno-Ściekowej w Wieprzu zostało wszczęte... 2023-11-29 08:00:06 Publikacja Daniel Gabryel AKU488
Aktualne Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Modrzewiowa dz. nr 6283, 6281 w miejscowości Radziechowy 2023-11-27 11:33:29 Aktualizacja Izabela Murańska OR.271.14.2023
Zamówienia publiczne Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Modrzewiowa dz. nr 6283, 6281 w miejscowości Radziechowy 2023-11-27 11:33:29 Aktualizacja Izabela Murańska OR.271.14.2023
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 61/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 62/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót ("Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie"). 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 63/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechnianie kultury,... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 64/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 65/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót ("Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 66/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 67/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 68/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 69/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej... 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 70/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 72/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Radziechowach-Wieprzu w dniu 30 czerwca 2022r. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 73/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wieprzu. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 75/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach. 2023-11-27 10:47:52 Publikacja Daniel Gabryel 76/2022
Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z LXVI sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 wrzesień 2023 r. 2023-11-27 09:25:31 Aktualizacja Daniel Gabryel LXVI 2023